Analýza zranitelnosti Prahy 10

Naši analýzu zranitelnosti představuje následující graf. Se zodpovězením otázek pro vyplnění této analýzy nám pomohli odborníci z České zemědělské univerzity, Národního zemědělského muzea, Hasičského záchranného sboru i z Úřadu městské části Prahy 10.


V grafu můžeme vidět, že nejvíce zranitelná je Praha 10 v případě vedra. U něj je navíc také vysoká pravděpodobnost, že k němu dojde. To je také důvod, proč můžeme říci, že Prahu 10 nejvíce ohrožuje vedro. Vysokou hrozbou je také sucho. Praha 10 je poměrně výrazně zranitelná také v případě povodní, přívalových povodní a silných větrů. Jenže je u nich nižší pravděpodobnost. U větru a přívalových povodní na stupni 2 (střední), u povodní dokonce na stupni 1 (nízká). Přívalové povodně zažila Praha 10 v roce 2013, kdy došlo k protržení Hostivařské hráze, silné větry před dvěma lety. Nejméně zranitelní jsme v případě zemědělství, je tu ale nulová pravděpodobnost, protože tu žádné pole není. Pokud by se do budoucna se zemědělstvím v Praze 10 počítalo (což rozhodně není součástí územního plánování), bylo by zranitelné na stupni 2 (znatelné). Na většinu z těchto hrozeb je Praha 10 připravená dobře (stupeň 2), u povodní a zemědělství je potenciál pro zlepšení (stupeň 3). O tom mluví vedoucí odboru ŽP Bc. Martin Pecánek v naši reportáži.

 

Výsledky jsou v mnoha ohledech překvapivé. Nejvíce nás totiž ohrožuje vedro a sucho, přitom při rozhovorech se starousedlíky byly často zmiňovány spíše povodně a vítr. Zdá se proto, že lidé vedro a sucho nepovažují tak za hrozbu.

Naše škola má však pro tyto případy připravený krizový plán. V případě velkých veder nebudeme o hlavní přestávce chodit ven (máme školní hřiště, kam pravidelně chodíme o hlavních přestávkách kvůli čerstvému vzduchu). Pokud to bude ale nutné, na hřišti u prvního stupně je možné postříkání ledovou vodou. Je připravený také plán v případě velkých mrazů. V takové situaci se v jídelně vydává teplý čaj.

 

Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .