Sucho

Sucho je způsobeno nedostatkem srážek. Ohrožuje živočichy, rostliny i zemědělskou produkci. Nedostatek vody bývá závažným problémem. Podle výsledků analýzy zranitelnosti je Praha 10 ohrožena nejvíce práívě vedrem a suchem. Jak snižovat dopady sucha? Sledujte ve videu.

Vložte název stránky

Sem můžete vložit text, případně i obrázky a tabulky.

Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .