Povodně

Povodně nastávají, je-li vody více, než je schopné pojmout koryto řek. Může být způsobeno i vytrvalým deště,, takové povodně jsou potom přívalové. Jak nás povodně ohrožují a jaká je proti nim ochrana? Sledujte rozhovor s odborníkem na hydrologické modelování z České zemědělské univerzity.


Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .