První úkol

První úkol

-natočit krátké video o klimatických změnách 

-seznamit spolužáky s tématem klimatické změny

-vytvořit nástěnku ve škole

Bonus

-založit webovou stránku

Jak jsme plnili úkol

Domluvili jsme se, že budeme natáčet zprávy. Bylo těžké najít čas kdy budeme natáčet. Nakonec jsme to dodělali. Video jsme pouštěli ostatním spolužákům. I nástěnku jsme udělali. Na zeď jsme vyrobili strom, který má jednu půlku rozkvetlou a druhou zníčenou od kouře továren. Kolem stromu jsme napsali informace.

Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .