Druhý úkol

Druhý úkol

-spočítat svoji uhlíkovou stopu

-vymyslet jak zmenšit svoji uhlíkovou stopu a dodržovat to 2 týdny

-seznámit spolužáky s uhlíkovou stopou

Jak jsme plnili úkol

Nejdříve si každý vypočítal svoji uhlíkovou stopu. Poté si každý vymyslel alespoň dvě opatření, aby zmenšil svoji uhlíkovou stopu. Po dvou týdnech jsme si znovu spočítali uhlíkovou stopu. Rozdíly byly opravdu vidět u někoho více a u někoho méně. 

Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .