Třetí úkol
Jak jsme plnili úkol 


Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .